چرخه حیات محصول Workstations and Mobile Devices

Endpoint Security 10 for Windows (for workstations) پشتیبانی کاملتا 31 May 2021

10.3.0.6294

30 Apr 2018
Service Pack 2 Maintenance Release 2
پشتیبانی محدودتا 30 Apr 2021

10.3.0.6294

05 Jan 2018
Service Pack 2, Service Pack 2 Maintenance Release 1
پایان پشتیبانیشروع 01 Apr 2020

10.2.6.3733

13 Jul 2017
Service Pack 1 Maintenance Release 4

10.2.5.3201

15 Aug 2016
Service Pack 1 Maintenance Release 3
Endpoint Security 10 for Android پشتیبانی کاملتا 05 Jun 2021

10.8.2.43

22 Aug 2019
Service Pack 4 Maintenance Release 2
پشتیبانی محدودتا 22 Aug 2021

10.8.3.6

11 Jul 2019
Service Pack 4 Maintenance Release 3 Update 1
پشتیبانی محدودتا 11 Jul 2021

10.8.1.16

26 Jun 2019
Service Pack 4 Maintenance Release 1 Update 1
پشتیبانی محدودتا 26 Jun 2021

10.8.1.4

26 Apr 2019
Service Pack 4 Maintenance Release 1
پشتیبانی محدودتا 26 Apr 2021

10.8.0.107

02 Apr 2019
Service Pack 4 Update 5
پشتیبانی محدودتا 02 Apr 2021

10.8.0.103

21 Feb 2019
Service Pack 4 Update 4
پشتیبانی محدودتا 21 Feb 2021

10.8.0.81

30 Oct 2018
Service Pack 4 Update 2
پشتیبانی محدودتا 04 Sep 2020

10.7.2.1653

17 May 2018
Service Pack 3 Maintenance Release 2 Update 3

10.7.1.47

22 Feb 2018
Service Pack 3 Maintenance Release 1
پایان پشتیبانیشروع 31 Jan 2020

10.7.0.106

18 Dec 2017
Service Pack 3 Update 2
پایان پشتیبانیشروع 13 Dec 2019

10.7.0.97

17 Oct 2017
Service Pack 3
پشتیبانی محدودتا 04 Oct 2020

10.6.2.1110

23 Jun 2017
Service Pack 2 Maintenance Release 2
پایان پشتیبانیشروع 06 Jun 2020

10.6.1.1

10 Jan 2017
Service Pack 2 Maintenance Release 1 Update 1 (CR)

10.6.1.0

26 Sep 2016
Service Pack 2 Maintenance Release 1 (CR)

10.5.113.0

16 Mar 2016
Service Pack 1 Maintenance Release 3
پایان پشتیبانیشروع 01 Aug 2020
Endpoint Security 10 for Linux پشتیبانی کاملتا 30 Apr 2021

10.1.0.5960

11 Apr 2018
Commercial Release
پشتیبانی محدودتا 30 Jun 2021

10.0.0.3458

15 May 2017
پایان پشتیبانیشروع 30 Jun 2020
Endpoint Security 11 for Linux پشتیبانی کاملتا 30 Apr 2022
Endpoint Security 10 for Linux ARM Edition پشتیبانی کاملتا 30 Apr 2022
Endpoint Security 10 for Mac پشتیبانی محدودتا 31 May 2021

10.2.1.319

22 May 2018
Commercial Release
پشتیبانی محدودتا 31 May 2021

10.2.0.267

19 Feb 2018
Commercial Release
پشتیبانی محدودتا 31 Jan 2021

10.1.0.622

31 Jan 2017
Commercial Release Service Pack 1
پایان پشتیبانیشروع 01 Jan 2020

10.0.0.327

10 Aug 2015
پایان پشتیبانیشروع 01 Jan 2019
Endpoint Security 8 for Linux پایان پشتیبانیشروع 02 Feb 2018

8.0.1.50

12 Nov 2012
Maintenance Pack 1
پایان پشتیبانیشروع 02 Feb 2018
Embedded Systems Security 1.1 پایان پشتیبانی

1.2.0.300

21 Dec 2016
Maintenance Release 1

1.1.0.104

31 May 2016
پایان پشتیبانیشروع 01 Jun 2019
Embedded Systems Security 2.0 پشتیبانی کاملتا 31 May 2021
Embedded Systems Security 3.x پشتیبانی کاملتا 01 Sep 2022
Endpoint Security 8 for Mac پایان پشتیبانیشروع 01 Jan 2018

8.0.9.1017

20 Dec 2013
پایان پشتیبانیشروع 01 Jan 2018
Small Office Security 6 پشتیبانی کاملتا 20 Sep 2022
Small Office Security 5 پایان پشتیبانی

17.0.0.611

30 Aug 2016
Small Office Security 4 پایان پشتیبانی

15.0.2.361

27 May 2015
Small Office Security 3 پایان پشتیبانی

13.0.4.233

06 Nov 2013
Security 11.x for Windows Server پشتیبانی کاملتا 30 Sep 2022
Security 10 for Windows Server پشتیبانی کاملتا 30 Jun 2021
Endpoint Security 11 for Linux پشتیبانی کاملتا 30 Apr 2022
Endpoint Security 10 for Windows (for file servers) پشتیبانی کاملتا 31 May 2021

10.3.0.6294

30 Apr 2018
Service Pack 2 Maintenance Release 2
پشتیبانی محدودتا 30 Apr 2021

10.3.0.6294

05 Jan 2018
Service Pack 2, Service Pack 2 Maintenance Release 1
پایان پشتیبانیشروع 01 Apr 2020

10.2.6.3733

13 Jul 2017
Service Pack 1 Maintenance Release 4

10.2.5.3201

15 Aug 2016
Service Pack 1 Maintenance Release 3
Endpoint Security 10 for Linux پشتیبانی کاملتا 30 Apr 2021

10.1.0.5960

11 Apr 2018
Commercial Release
پشتیبانی محدودتا 30 Jun 2021

10.0.0.3458

15 May 2017
پایان پشتیبانیشروع 30 Jun 2020
Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Linux File Servers پایان پشتیبانی
Anti-Virus 6.0 R2 for Windows Servers پایان پشتیبانیشروع 01 Jan 2017

6.0.4.1611

30 Mar 2012
Maintenance Pack 4 Critical Fix 2
پایان پشتیبانیشروع 01 Jan 2017
Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition پایان پشتیبانیشروع 01 Jan 2019

8.0.2.213

07 Apr 2015
پایان پشتیبانیشروع 01 Jan 2019
Endpoint Security 8 for Windows (for server) پایان پشتیبانیشروع 01 Oct 2016

8.1.0.1042
and lower

24 Jun 2013
Critical Fix 2
پایان پشتیبانیشروع 01 Oct 2016
Small Office Security 6 پشتیبانی کاملتا 20 Sep 2022
Small Office Security 5 پایان پشتیبانی

17.0.0.611

30 Aug 2016
Small Office Security 4 پایان پشتیبانی

15.0.2.361

27 May 2015
Small Office Security 3 پایان پشتیبانی

13.0.4.233

06 Nov 2013
Security 9.0 for Microsoft Exchange Servers پشتیبانی کاملتا 19 Sep 2020

9.5.153.0

17 May 2018
Commercial Release
پشتیبانی محدودتا 15 May 2021

9.4.189.0

28 Feb 2017
Commercial Release
پایان پشتیبانیشروع 08 Jun 2020

9.3.54.0

16 May 2016
پایان پشتیبانیشروع 17 May 2019
Security 9.0 for SharePoint Server پشتیبانی محدودتا 02 Apr 2022

9.3.58811.0

16 Feb 2017
Commercial Release
پشتیبانی محدودتا 02 Apr 2022

9.2.57185.0

28 Oct 2015
پایان پشتیبانیشروع 15 Oct 2018
Kaspersky Security 8.0 for Linux Mail Server پشتیبانی کاملتا 01 Apr 2023
Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Lotus Domino پشتیبانی کاملتا 31 Dec 2020
Kaspersky Security 8.0 for Microsoft Exchange Servers پایان پشتیبانیشروع 01 Jan 2019

8.6.79.0
and lower

05 Mar 2014
پایان پشتیبانیشروع 01 Jan 2019
Security Center 12 پشتیبانی کاملتا 31 Mar 2022
Security Center 11 پشتیبانی کاملتا 28 Feb 2021
Kaspersky Security Center 10 پشتیبانی محدودتا 10 Mar 2021

10.5.1781.0

10 Apr 2018
Commercial Release
پشتیبانی محدودتا 10 Mar 2021

10.4.343.0

05 Apr 2017
پایان پشتیبانیشروع 05 Apr 2020
Kaspersky Security Center 9 پایان پشتیبانیشروع 01 Feb 2016

9.3.75
and lower

18 Jul 2013
Critical Fix 3
پایان پشتیبانیشروع 01 Feb 2016
Security for Virtualization 6.x Agentless پشتیبانی کاملتا 31 Dec 2021
Security for Virtualization 5.x Light Agent پشتیبانی کاملتا 30 Jun 2021
Security for Virtualization 5.0 Agentless پشتیبانی محدودتا 31 Dec 2020
Security for Virtualization 4.0 Light Agent پایان پشتیبانی

4.0.46.8060

10 Mar 2017
Commercial Release
Security for Virtualization 4.0 Agentless پایان پشتیبانیشروع 01 Jul 2020

4.1.0.47

10 May 2018
Commercial Release
پایان پشتیبانیشروع 01 Jul 2020

4.0.0.84

30 Dec 2016
Commercial Release
پایان پشتیبانیشروع 19 Jul 2018
Kaspersky Security for Virtualization 3.0 Light Agent پایان پشتیبانیشروع 01 Jan 2018

3.4.44.7177

24 Mar 2016
پایان پشتیبانیشروع 01 Jan 2018
Kaspersky Security for Virtualization 3.0 Agentless پایان پشتیبانیشروع 01 Jan 2018

3.1.0.77

12 Aug 2015
پایان پشتیبانیشروع 01 Jan 2018
Kaspersky Security for Virtualization 2.0 پایان پشتیبانیشروع 01 Oct 2016

2.0.0.69

25 Sep 2013
پایان پشتیبانیشروع 01 Oct 2016
Kaspersky Security for Virtualization 1.1 پایان پشتیبانیشروع 01 Feb 2016

1.1.0.79
and lower

21 Aug 2012
Critical Fix 1
پایان پشتیبانیشروع 01 Feb 2016
Anti-Virus 5.5 for Proxy Server پشتیبانی محدودتا 31 Dec 2021

5.5.86

02 Jul 2012
Maintenance Pack 3 Critical Fix 1
پشتیبانی محدودتا 31 Dec 2021

5.5.80
and lower

14 Dec 2011
Maintenance Pack 3
پایان پشتیبانیشروع 31 Jan 2016
Endpoint Security Cloud پشتیبانی کامل

12.1

13 Apr 2020
Endpoint Security Cloud (per user), Endpoint Security Cloud Plus (per user)

7.5

16 Mar 2019
Endpoint Security Cloud (per device)
پشتیبانی کاملتا 28 Jul 2022
Security for Microsoft Office 365 پشتیبانی کامل

 1.x

26 Apr 2019
Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business 5.0 پشتیبانی محدود
Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business پایان پشتیبانی

4.0.0.861

21 Feb 2019
Commercial Release
پایان پشتیبانی شروع 31 Mar 2020
Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business 3.0 پایان پشتیبانی

3.0.0.738

16 May 2018
Commercial Release
پایان پشتیبانی شروع 01 Jun 2019
Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business 2.0 پایان پشتیبانی

2.0.0.182

09 Jan 2018
Commercial Release
پایان پشتیبانی شروع 01 May 2019

2.0.0.176

30 Jun 2017
Commercial Release
پایان پشتیبانی شروع 01 May 2019
Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business 1.0 پایان پشتیبانی

1.1.31.0

30 Mar 2017
پایان پشتیبانی شروع 31 Dec 2018

1.1.24.0

09 Aug 2016
پایان پشتیبانی شروع 31 Dec 2018
Industrial CyberSecurity for Linux Nodes پشتیبانی کاملتا 31 Jan 2022
CyberTrace پشتیبانی کامل
Threat Feed Service (KTFS) پایان پشتیبانی

For Linux and Windows

2.2.0.124

21 Aug 2017

For Linux and Windows

2.1.0.76

07 Apr 2017

For Windows

2.1.0.44

29 Sep 2016
Endpoint Detection and Response Optimum پشتیبانی کاملتا 30 Jun 2021
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان است و هر گونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد